JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Przeszukaj FAQ na podstawie słów kluczowych

lub wybierz odpowiedni dział FAQ.

NIE ZNALAZŁEŚ INFORMACJI, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ?

Wobec tego napisz do nas, odezwiemy się tak szybko, jak to możliwe.

DO KONTAKTU

Jak funkcjonuje urządzenie pokładowe Toll4Europe OBU?

USŁUGA TOLL4EUROPE

Tak funkcjonuje urządzenie Toll4Europe OBU: OBU Video.

Co to jest EETS?

USŁUGA TOLL4EUROPE

EETS oznacza „Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej” i ma na celu umożliwienie usługi opłaty elektronicznej o zasięgu ogólnoeuropejskim. Jest to rozwiązanie poboru opłat drogowych, które ponad granicami krajowymi i wyznaczanymi przez dostępne technologie zapewnia użytkownikom („użytkownik EETS”) pokładowe urządzenia do pobierania opłat drogowych (On Board Unit, w skrócie „OBU”) udostępniane przez autoryzowanego dostawcę tychże usług („usługodawca EETS”) i współpracujące ze wszystkimi przyłączonymi systemami europejskich obszarów poboru opłat drogowych ("obszary EETS"). Każdy usługodawca EETS przechodzi rygorystyczne procedury rejestracji i certyfikacji i musi w ramach swojej usługi przestrzegać wszystkich odpowiednich wymogów UE i przepisów krajowych.

Jakie korzyści mam z EETS?

USŁUGA TOLL4EUROPE

W przyszłości klienci będą potrzebować tylko jednego urządzenia OBU do poboru opłat drogowych, naliczanych w różnych krajach Europy. Dzięki EETS mogą rozliczać opłaty generowane na różnych obszarach poboru opłat w Europie za pomocą przejrzystej faktury zbiorczej i tylko wobec jednego partnera kontraktowego.

W jakich krajach oferowany jest Toll4Europe EETS-Service?

USŁUGA TOLL4EUROPE

Usługi Toll4Europe obejmują Niemcy, Belgię, Austrię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Bułgarię, Węgry, Włochy, Szwajcarię, Polskę, Słowację, Danię (most Storebælt) i Szwecję (most Øresund), a także tunele Liefkenshoek, Herrentunnel i Warnowquerung. W niedalekiej przyszłości do systemu przyłączone zostaną takie kraje, jak Słowenia, Czechy i Norwegia.

Jakie usługi serwisowe mogę zamówić w Toll4Europe?

USŁUGA TOLL4EUROPE

 • Dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez Toll4Europe możesz elastycznie zamawiać naszą usługę, co oznacza, że możesz np. wypróbować dany obszar poboru opłat, zarezerwować ich więcej lub wszystkie razem.
 • A oto aktualny zasięg usługi Toll4Europe:
  • Niemcy
  • Belgia
  • Francja
  • Portugalia
  • Bułgaria
  • Austria
  • Hiszpania
  • Węgry
  • Włochy
  • Tunele (Liefkenshoek, Warnowquerung i Herrentunnel)
  • Szwajcaria
  • Słowacja
  • Mosty skandynawskie Storebælt (Dania) i Øresund (Szwecja)
 • Oferowane załączenie „Over the air” i „non-stop”, a tym samym aktywacja żądanych obszarów poboru opłat sprawia, że zamawianie naszych usług jest łatwe i elastyczne – bez potrzeby włączania innych usługodawców lub późniejszej wymiany pokładowych urządzeń rejestrujących.
 • Urządzenie OBU można szybko i łatwo zainstalować na przedniej szybie pojazdu. Jego obsługa jest prosta i może być ono natychmiast używane jako rozwiązanie typu plug & play.

W jaki sposób mogę zamówić usługi Toll4Europe EETS?

USŁUGA TOLL4EUROPE

Rejestracja na potrzeby korzystania z usługi Toll4Europe EETS dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanych partnerów dystrybucyjnych i serwisowych Toll4Europe. Podczas rejestracji użytkownik lub firma transportowa musi podać istotne dane klienta i pojazdu. Partner dystrybucyjno-serwisowy wykonuje wszelkie niezbędne czynności i przypisuje do każdego pojazdu konkretne urządzenie pokładowe Toll4Europe OBU. Następnie należy już tylko wybrać żądane usługi poboru opłat i obszary poboru opłat drogowych.

Z chwilą, gdy wszystkie istotne dane zostaną wprowadzone do systemu, można spersonalizować otrzymane urządzenie T4E OBU do indywidualnego użytku. Proces personalizacji obejmuje aktualizację urządzenia T4E OBU wymaganym oprogramowaniem, wprowadzenie danych użytkownika i pojazdu, a także parametrów obszaru poboru opłat. Personalizacja odbywa się bezprzewodowo za pośrednictwem sieci komórkowej, gdy tylko urządzenie T4E OBU zostanie zainstalowane w pojeździe i podłączone do zasilania.

Na co należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia pokładowego Toll4Europe OBU?

UŻYTKOWNIK

Usługę Toll4Europe EETS można zamówić dla jednego lub kilku krajów (jako „usługę poboru opłat” dla wyznaczonych obszarów poboru opłat drogowych). Paleta usług poboru opłat drogowych, które można zarezerwować w Toll4Europe, stale rośnie i można łatwo poszerzyć zakres korzystania z nich.

Dla każdego obszaru poboru opłat powinna w tym samym czasie działać tylko jedna jednostka OBU, aby uniknąć ryzyka wielokrotnych płatności. Oznacza to, że gdy tylko Toll4Europe OBU zostanie aktywowane dla wybranego obszaru poboru opłat, wcześniej używane OBU można i należy wyłączyć i wymontować.

Obowiązkiem kierowcy pojazdu jest znajomość specyficznych wymagań i przepisów, obowiązujących dla obszaru poboru opłat drogowych w danym kraju. Na przykład w niektórych obszarach poboru opłat kierowca odpowiada za wprowadzenie dodatkowych niezbędnych danych do urządzenia pokładowego OBU lub za aktualizację istniejących danych.

Dotyczy to np. danych, które mogą ulec zmianie w trakcie przejazdu (np. liczba osi przyczep czy też maksymalna dopuszczalna masa całkowita). W zakresie usług, które można zarezerwować w Toll4Europe, udostępniamy krótkie instrukcje dotyczące każdego obszaru poboru opłat oraz szkoleniowe wideo.

Kiedy urządzenie pokładowe Toll4Europe OBU jest gotowe do użycia?

UŻYTKOWNIK

Urządzenie OBU jest gotowe do użycia, gdy tylko zostanie przymocowane do przedniej szyby i podłączone do zasilania. Wraz z uruchomieniem silnika rozpoczyna pracę także OBU. Po załadowaniu niezbędnych danych wyświetlacz LED (status urządzenia) zmienia kolor na zielony.

Co się stanie, gdy wskaźnik statusu OBU zaświeci się na czerwono?

UŻYTKOWNIK

Jeśli wskaźnik statusu urządzenia OBU świeci na czerwono, spójrz najpierw na wiadomość tekstową na wyświetlaczu OBU. Powody mogą być następujące:

 1. Kierowca znajduje się aktualnie na obszarze, na którym nie została zamówiona odpowiednia usługa poboru opłat drogowych EETS za pośrednictwem Toll4Europe. Kierowca może za pośrednictwem menu w OBU sprawdzić czy usługa ta została zamówiona dla danego obszaru. Usługi poboru opłat, które nie zostały zamówionene, można dorezerwować za pośrednictwem partnera dystrybucyjnego.
 2. Jeżeli T4E nie oferuje jeszcze usługi poboru opłat na danym obszarze lub jeśli usługa taka jest generalnie niedostępna, kierowca musi skorzystać z krajowych systemów poboru opłat oferowanych przez innych usługodawców. Jeśli na danym obszarze nie obowiązują opłaty za przejazd, kierowca może kontynuować jazdę bez dalszych czynności.
 3. Jeśli na OBU pojawi się komunikat o błędzie technicznym, kierowca winien przerwać jazdę i skontaktować się z partnerem serwisowym. Odpowiednie wsparcie otrzyma w krótkim czasie za pośrednictwem systemu telefonicznej obsługi klienta.

Z kim należy się skontaktować, gdy pierścień LED zaświeci się na czerwono?

UŻYTKOWNIK

Jeśli pierścień LED świeci ciągle na czerwono, skontaktuj się ze swoim partnerem dystrybucyjnym.

Czy urządzenie OBU może być używane do celów prywatnych w pojazdach powyżej 3,5t?

UŻYTKOWNIK

Spółka Toll4Europe i jej partnerzy dystrybucyjni oferują skrzynkę poboru opłat drogowych T4E wyłącznie dla firm użytkujących pojazdy powyżej 3,5t.

Kiedy warto zmienić OBU krajowe na OBU EETS?

UŻYTKOWNIK

Wymiana wększej liczby skrzynek poboru opłat drogowych na jedno urządzenie OBU nie tylko polepsza widoczność przez przednią szybę w kabinie kierowcy. Jeśli Ty lub Twoi klienci jeździcie po trasach w więcej niż jednym kraju, warto przejść na Toll4Europe EETS-Box. Albowiem można dzięki niemu realizować czynności opłaty zbiorczo i za pośrednictwem tylko jednego partnera umownego, unikając większej ilości i umów i faktur. Dzięki usłudze EETS spółka Toll4Europe redukuje złożoność systemów do ich podstawowych elementów.

Gdzie mogę kupić urządzenie pokładowe Toll4Europe OBU?

UŻYTKOWNIK

Urządzenie OBU Toll4Europe nie jest sprzedawane pojedynczo lecz udostępniane klientom za pośrednictwem partnerów dystrybucyjnych w ramach pakietu usług.

Kto może korzystać z serwisu Toll4Europe EETS?

UŻYTKOWNIK

Z usługi Toll4Europe EETS można korzystać dla wszystkich podlegających opłacie drogowej pojazdów od 3,5t lub 7,5t (w zależności od kraju). Dostęp do systemu i związane z nim urządzenie lub urządzenia OBU można zamówić u naszych partnerów dystrybucyjnych. To oni zajmą się Twoimi pytaniami dotyczącymi rejestracji, zamawiania OBU i rozliczania, a także wszystkimi innymi sprawami, wynikającymi z korzystania z naszej usługi.

Jak pozbyć się urządzenia OBU, jeśli już go nie potrzebuję?

UŻYTKOWNIK

Urządzenie OBU oraz wszystkie posiadane komponenty (kable, baterie itp.) należy odpowiednio zapakować w celu uniknięcia uszkodzeń podczas realizacji przesyłki na adres:
 
c/o Arvato Supply Chain Solutions SE
"Toll4Europe"
W.-G.-Freund Str. 6
06188 Landsberg
Niemcy
 
W przypadku zwrotu kilku lub więcej urządzeń należy przestrzegać wymagań dotyczących transportu akumulatorów litowo-jonowych.
W żadnym wypadku OBU nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzenia OBU?

UŻYTKOWNIK

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania OBU skontaktuj się z Twym partnerem dystrybucyjnym. Możesz ich także zażądać za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Czy dostępna jest szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia pokładowego Toll4Europe OBU?

UŻYTKOWNIK

Skrócona instrukcja OBU i parametry OBU są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat OBU, skontaktuj się ze swoim partnerem dystrybucyjnym lub wyślij nam e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Gdzie znajdę numer seryjny urządzenia pokładowego Toll4Europe OBU?

UŻYTKOWNIK

Numer seryjny OBU znajdziesz w menu OBU w punkcie „Informacje o OBU”.


Ponadto na tyle urządzenia znajduje się odpowiednia naklejka. W tym celu należy wyjąć urządzenie OBU z uchwytu.

Jakie znaczenie ma klucz taryfowy w Niemczech?

UŻYTKOWNIK

Toll4Europe udostępnia użytkownikom dróg – dla wszelkich wariantów klucza taryfowego – taryfy oparte na aktualnej wersji modelu taryfowego bazującego na „Wytycznych EETS” wydawanych przez Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności (BALM). Klucz taryfowy jest podawany na wykazach poszczególnych przejazdów w celu wskazania na szczegóły zastosowanej taryfy. Krótkie objaśnienia znajdziesz już na wykazie poszczególnego przejazdu:

Objaśnienie ID taryfy: #GAKOOZZCC

G - Gewichtsklasse (klasa wagowa)
A - Achsklasse (klasa osi)
K - Kategorie (kategoria)
OO - Ortsklasse (klasa miejsca)
ZZ - Zeitklasse (klasa czasu)
CC - CO2 Klasse (klasa CO2) 

Nowe taryfy opłat drogowych dla Niemiec, obowiązujące od 01.01.2023, można znaleźć tutaj: Strona internetowa BALM

Jakie znaczenie ma klucz taryfowy w Polska?

UŻYTKOWNIK

Klucz taryfowy ma następujący format: 
WWEEVV WW - Weight, EE - Emission Class, VV - Vehicle Category 

Pierwsze dwie liczby (WW) są mapowane na:
01: > 3500kg < 12000kg
02: >= 12000kg 

Dwie drugie liczby (EE) są mapowane na:
00 = Euro-0
01 = Euro 1
02 = Euro-2
03 = Euto-3
04 = Euro-4
05 = Euro-5, EEV
06 = Euro-6

Dwie ostatnie liczby (VV) są mapowane na:
01 = Bus
02 = Truck

Taryfę opartą na opłatach za kilometr dostarczanych przez e-TOLL można obliczyć tutaj: e-TOLL website

Od ilu pojazdów można korzystać z usługi w Toll4Europe?

PARTNER DYSTRYBUCYJNY

Niezależnie od tego, czy flota pojazdów (> 3,5t) składa się z jednej ciężarówki, dwudziestu czy setek pojazdów, skrzynka poboru opłat Toll4Europe jest opłacalna dla każdego, gdy tylko regularnie wykonywane są przejazdy transgraniczne.

Jaka jest różnica między rozwiązaniem Toll4Europes a krajowymi rozwiązaniami w zakresie opłat drogowych?

PARTNER DYSTRYBUCYJNY

 • Toll4Europe oferuje użytkownikom interoperacyjną usługę z tylko jednym urządzeniem OBU i zastosowaniem w wielu krajach.
 • Kierowca nie musi zawierać osobnej umowy w każdym kraju i nie musi umieszczać na przedniej szybie wielu różnych urządzeń do poboru opłat.
 • Toll4Europe łączy najważniejsze czynniki na jednej w pełni zintegrowanej platformie usług: wiele krajów, tysiące przepisów i miliony danych są przejrzyście agregowane i profesjonalnie opracowywane.
 • Rozliczenia ze wszystkich obszarów poboru opłat są zebrane w jednym zestawieniu.
 • Partnerzy dystrybucyjni i ich klienci mają nieustanny dostęp do swoich danych oraz mogą je przetwarzać i aktualizować.
 • Toll4Europe działa jako centralna jednostka przełączania i niezawodny partner umowy, a oferowana przez naszą spółkę usługa EETS obejmuje wszystkie aktualne wymagania i przepisy państw członkowskich UE stosowane przez władze krajowe i operatorów opłat.

Jak mogę udostępnić usługę Toll4Europe EETS moim klientom?

PARTNER DYSTRYBUCYJNY

Najpierw zostajesz partnerem umownym Toll4Europe GmbH, a następnie zostaniesz w charakterze partnera serwisowego skomunikowany z platformą Toll4Europe. W ten sposób możesz po prostu dodać usługę EETS z Toll4Europe do swojej dotychczasowej oferty usług. Zarazem zachowujesz i utrzymujesz swe stosunki umowne i bezpośredni kontakt z Twymi klientami.

Jakie korzyści finansowe oferuje usługa EETS?

PARTNER DYSTRYBUCYJNY

Toll4Europe oferuje partnerom dystrybucyjnym atrakcyjne modele wynagrodzeń w zależności od wielkości floty i stopnia objęcia kraju naszą usługą. W tej sprawie chętnie skontaktujemy się z Państwem osobiście.