Impressum

Toll4Europe GmbH

Adres:
Toll4Europe GmbH
Nymphenburger Str. 3c
80335 München

Email: contact@toll4europe.eu
Phone: +49 (0) 89 5880 8925

W przypadku pytań technicznych dotyczących Toll4Europe, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Organ wydający zezwolenie:

Federalny Urząd ds. Logistyki i Mobilności
Werderstraße 34
50672 Köln
Niemcy

Telefon: +49 221-5776-0
Fax: +49 221-5776-1777
Email: poststelle@balm.bund.de

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zarząd:
Dr. Felix Wex, Mani Deihimi

Wpis do rejestru:

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym.
Sąd rejestrowy: München
Numer rejestrowy: HRB 268814
NIP: DE306242805

Osoba odpowiedzialna za treści w rozumieniu § 55 ustęp 2 umowy państwowej o mediach:

Dr. Felix Wex, adres jak wyżej

Disclaimer - legal information

§ 1 Ostrzeżenie o treści
Bezpłatne i swobodnie dostępne treści tej strony internetowej zostały wytworzone z największą możliwą starannością. Jednakże operator tej strony internetowej nie gwarantuje poprawności i aktualności bezpłatnych i swobodnie dostępnych porad i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię uslugodawcy. Samo wywołanie bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie powoduje powstania stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą, a zatem w tym zakresie uslugodawca nie ma woli związania się prawem.
 

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Za te strony internetowe odpowiadają ich operatorzy. Przy pierwszym udostępnieniu linków zewnętrznych uslugodawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tamtym czasie nie stwierdzono żadnych widocznych naruszeń prawa. Uslugodawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych linkami stron. Udostępnienie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem za własną. Stała kontrola linków zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest dla uslugodawcy wykonalna. W przypadku pozyskania wiedzy o naruszeniach prawa, odnośne linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.
 

§ 3 Prawa autorskie i pokrewne prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody uslugodawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, redagowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieuprawnione powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Prezentacja tej strony internetowej w obcych ramach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.
 

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych zapisów, to jest to wyraźnie wskazane w odnośnym punkcie. W takim przypadku obowiązują dla każdego indywidualnego przypadku specjalne warunki użytkowania.